tarjolla

Tarjolla on koulutus-, työnohjaus- ja asiantuntijapalveluja, jotka perustuvat pitkään, laaja-alaiseen ammattitaitoon, akateemiseen tutkimukseen ja elämänkokemukseen sekä vastuulliseen ja eettisesti korkeatasoiseen työotteeseen. Lisänä aktiivinen alan kansallisen ja kansainvälisen keskustelun seuranta.

aila niemeläTyönohjauksen keskeistä asiakaskuntaa ovat sosiaali- , terveys- ja opetusalan henkilöstö, asiantuntijat, johto, tiimit ja työyhteisöt. Yksi erityisosaamisen alue on työnohjaus monikulttuurisissa työyhteisöissä ja monikulttuurista asiakastyötä tekevän henkilöstön kanssa.

Työyhteisövalmennuksessa keskiössä ovat organisaatiomuotoilu, toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö. Johtamisen kysymykset, muutosten hallinta, uudistuminen ja  koko henkilöstön voimavarojen käyttöönotto ovat tärkeitä kehittämisen ja kehittymisen näkökulmia. 

Koulutus painottuu yleisesti työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointiin, voimautumiseen ja ammatilliseen kasvuun. Erityisenä painopistealueena on monikulttuuriosaaminen ja oppilaitosten hyvivointipalvelut.

Monikulttuuriosaamista vahvistava koulutus ja valmennus pyrkii lisäämään monikulttuurisuuden ymmärtämistä ilmiönä ja käytännön valmiuksia toimivaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen erilaisia kulttuureja edustavien asiakkaiden, alaisten tai kollegojen kanssa.

Tarjolla ei ole kanoottiretkiä eikä kehäkukkia, ei salatiedettä eikä edes ismejä. Tavoitteena on löytää oivalluksia, jotka rakentuvat ihmisen ja ryhmän kyvyistä ja voimavaroista, toimivasta vuorovaikutuksesta, reflektion voimasta ja jotka suuntaavat jatkuvaan kasvuun ja oppimiseen. Keskeistä on dialoginen lähestyminen - vuoropuhelu, jossa ajatellaan yhdessä ja jossa kuunnellaan aidosti sekä itseä että toista. Sen tuloksena kaikkien osapuolten ymmärrys laajenee.

Kaikki ei ole ehkä mahdollista, mutta paljon enemmän ja useammin kuin mitä osaa ajatellakaan. Ilman muutosta ihmisen minä kuihtuu. Rohkea elämä on tässä ja nyt.

tavoitteesta toimintaa
rohkeutta muutokseen ja aktivointia ammatilliseen aikuisuuteen

oivalluksista uutta
asiantuntevaa, vastuullista ja voimauttavaa dialogia ja vuorovaikutusta

potentiaalista todellisuutta
omaksi tai työyhteisösi uudistumiseksi ja toiminnan tehostamiseksi

Ihminen ei ole astia joka täytetään, vaan lamppu joka sytytetään.
- Anonyymi

» Julkaisut

« palaa takaisin

 

 

© Awailable Consulting   -   Tietoa sivustosta

Sähköposti: aila.niemela@awailable.com

Gsm: +358 40 716 8039

Y-tunnus 1131895-4

Tietosuojaseloste (pdf)

Marikoo Kotisivuratkaisut