Olet sivulla: etusivu » työnohjaus

työnohjaus

Työnohjaus on kuin tie työn tähtihetkiin: Stop. Think. Act. Reflect. Share - STARS.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Työnohjaus perustuu sekä aikuiskasvatuksen että sosiaalipsykologian teoreettiseen viitekehykseen oppimisesta, jakamisesta ja uudistumisesta. Työnohjauksessa ei opeteta, vaan siellä tutkitaan miten työtä tehdään ja miten sitä voidaan tehdä - ja opitaan siitä. Osaaminen puolestaan lisää jaksamista ja voimautumista. Työnohjaus tukee sekä yksittäisen työntekijän, työryhmän, esimiehen tai koko työyhteisön hyvinvointia ja tuloksellisuutta.

Työnohjaus antaa mahdollisuuden tutkia perustehtävää, työprosessia ja suhdetta työhön, testata tunteita ja ideoita sekä löytää potentiaalia, rakenteita ja uusia välineitä haasteellisiin työtilanteisiin. Se kehittää onnistuessaan myös yhteisön keskustelukulttuuria. Työnohjaus luo ryhdikkäät puitteet syväoppimiselle sekä turvalliset raamit työpersoonan ja ammatillisen identiteetin kasvulle koulutetun ohjaajan tuella, yksilöllisesti tai ryhmässä. Ohjauksessa käytetään tarkoituksenmukaisia ja tilanteeseen sopivia dialogisia ja toiminnallisia työvälineitä.

Työnohjaus on erinomainen instrumentti myös lähijohtajan tehtävissä olevalle oman johtajuuden vahvistamisesksi ja koko organisaation rakentamiseksi osaavaksi, viisaaksi ja hyvinvoivaksi. Johdon työnohjaus pureutuu valmentavasti johtamisvalmiuksiin joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti, kohdistuen tiettyyn organisaatioon tai eri yksiköitä edustaviin esimiehiin.

Työnohjauksen työnohjaus (Toto) on kanava niin aloittelevalle kuin kokeneellekin työnohjaajalle peilata ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja identiteettiään sekä purkaa omissa ohjausuhteissta syntyneitä pulmatilanteita ja kysymyksiä. Toto-ohjauksen avulla työnohjaaja kehittää omaa kompetenssiaan, huolehtii työnsä omavalvonnasta, säilyttää herkkyytensä eettisissä kysymyksissä sekä vahvistaa henkistä työkykyään ja hyvinvointiaan.

Awailable tarjoaa työnohjausta erityisesti sosiaali- , terveys - ja opetusalan henkilöstölle sekä julkisella, yksityisellä että järjestösektorilla. Työnohjaajien,  lähijohdon, työyhteisöjen, tiimien ja asiantuntijoiden työnohjaus on osaamisen ydintä.

 

 Kun kuljet hitaasti, näet enemmän. Kun pysähdyt, voit nähdä kaiken.                                     

- Marja Holm

» Työyhteisövalmennus

« palaa takaisin

 

 

© Awailable Consulting   -   Tietoa sivustosta

Sähköposti: aila.niemela@awailable.com

Gsm: +358 40 716 8039

Y-tunnus 1131895-4

Tietosuojaseloste (pdf)

Marikoo Kotisivuratkaisut